Không có ảnh

Lan Kim Tuyến

15/07/2021 Cao Chí Tâm 2

Lan Kim Tuyến là vưa thảo dược – chữa được nhiều bệnh, với giá lên đến 100 triệu đồng. Điều bất ngờ là ở Phú Yên cũng có loài này.