HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ VỀ PHÚ YÊN

HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ VỀ PHÚ YÊN

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin đăng ký. Chúng tôi đang nỗ lực ngày đêm để xử lý thông tin của các bạn để sắp xếp phương tiện, nhân lực, vật lực chuẩn bị đưa các bạn về quê sớm nhất có thể. Cầu chúc bạn khỏe mạnh và an toàn! Việt Nam Chiến Thắng !

THÔNG TIN LIÊN HỆ THEO HUYỆN / THỊ XÃ

TP TUY HÒA – THỊ XÃ SÔNG CẦU
Ông Nguyễn Ngọc Võ – Tỉnh Đoàn Phú Yên0368.081.622
Bà Huỳnh Thị Mỹ Diệp – Tỉnh Đoàn Phú Yên0346.390.774
Ông Lê Đức Hảo – Tỉnh Đoàn Phú Yên0349.354.875
Ông Nguyễn Văn Tâm – Tỉnh Đoàn Phú Yên0362.830.580
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
Bà Phạm Thị Thảo – Tỉnh Đoàn Phú Yên0372.308.453
Ông Nguyễn Kim Tam – Tỉnh Đoàn Phú Yên0347.497.601
HUYỆN SÔNG HINH – HUYỆN ĐỒNG XUÂN – HUYỆN SƠN HÒA
Ông Nguyễn Thao Giang – Tỉnh Đoàn Phú Yên0378.279.114
Bà Phạm Thị Vinh Bình – Tỉnh Đoàn Phú Yên0867.672.235
Ông Phạm Trung Nguyên – Tỉnh Đoàn Phú Yên0397.575.674
Bà Nguyễn Thị Như – Tỉnh Đoàn Phú Yên0368.497.540
HUYỆN TÂY HÒA – HUYỆN PHÚ HÒA
Ông Nguyễn Văn Đệ – Tỉnh Đoàn Phú Yên0396.351.778
Bà Huỳnh Thị Ngọc Thạch – Tỉnh Đoàn Phú Yên0385.789.574
Ông Diệp Bảo Kính – Tỉnh Đoàn Phú Yên0866.981.546
HUYỆN TUY AN
Ông Võ Duy Kha – Tỉnh Đoàn Phú Yên0392.898.105
Bà Ngô Thị Thanh Danh – Tỉnh Đoàn Phú Yên0383.797.395

Lưu ý

Để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi về những chuyến xe và thông tin hướng dẫn cần thiết các bạn hãy nhấn chọn tham gia vào các nhóm theo huyện của mình như danh sách bên dưới và thường xuyên theo dõi các thông báo trên nhóm!

Danh sách huyệnLink tham gia
Huyện Tây HòaTham gia nhóm
Huyện Đông Hòa Tham gia nhóm
Huyện Sơn Hòa Tham gia nhóm
Huyện Sông Hinh Tham gia nhóm
Huyện Phú Hòa Tham gia nhóm
Huyện Tuy An Tham gia nhóm
Huyện Đồng Xuân Tham gia nhóm
Huyện Sông Cầu Tham gia nhóm
Thành Phố Tuy Hòa Tham gia nhóm